Je bent hier: Home >> Actueel >> Coronavirus en Leerplicht

Coronavirus en Leerplicht

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

02-06-2020

 Helaas hebben we allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus. We kunnen ons voorstellen dat u het graag het antwoord wilt weten op vragen zoals;

‘’Geldt de leerplicht weer nu de scholen opengaan?’’ 

Antwoord: als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

 

Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan worden leerplichtambtenaren opgeroepen gehoor te geven aan de eerder aangenomen motie om in die situatie geen proces-verbaal op te maken. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat. (bron: https://www.ingrado.nl

 

‘’Mag ik mijn geannuleerde vakantie later in het jaar inhalen tijdens een reguliere schoolweek?’’

Antwoord: het is jammer dat er vakanties geannuleerd worden of zijn vanwege het coronavirus. Maar de leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt dus momenteel geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaatsvinden. Voor dit soort ‘luxe’ verzuim geldt wel dat een proces verbaal opgemaakt kan worden.  

Voor de volledige antwoorden op deze en andere vragen verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid en Ingrado. Ingrado is de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC.

 

Mocht u een specifieke vraag hebben en het antwoord niet kunnen vinden dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen rbl@goes.nl