Je bent hier: Home >> Actueel >> Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

29-01-2019

Van leerplicht naar recht op onderwijs en ontwikkeling. Een landelijke tendens die wij als RBL al enige jaren gestalte proberen te geven. Wat is er aan de hand als een leerling verzuimt? Welke ondersteuning is er nodig om verder te gaan met de schoolloopbaan? Hoe bereiken we een jongere die alleen nog thuiszit, geen werk of opleiding heeft? Wat kunnen we bieden om weer een eerste stap buiten te zetten? Dit en veel meer leest u hier in ons jaarverslag 2017-2018.