Je bent hier: Home >> Actueel >> Uitkomsten enquete basisonderwijs

Uitkomsten enquete basisonderwijs

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

17-03-2014

Omdat het RBL Oosterschelderegio benieuwd was naar uw mening over onze dienstverlening is in september 2013 een enquete uitgezet onder het basisonderwijs. Van de 119 basisscholen hebben 57 scholen gereageerd. Voor ons fijn om te lezen dat de meerderheid tevreden tot zeer tevreden is over het RBL en het contact met de afzonderlijke leerplichtambtenaar.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten voor ons. Over deelname aan het ZAT zijn de meningen verdeeld; daar komen we op een ander moment nog op terug. Een ander aandachtspunt is de onbekendheid van de website www.lereninzeeland.nl; dit heeft onze aandacht. Een aantal directeuren verzocht om een digitaal aanmeldformulier voor verzuim; deze staat inmiddels op de site. De 4 scholen die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een afspraak zullen hiervoor benaderd worden.
Hoe het zit met de klanttevredenheid bij de jongeren, de ouders, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan wij in de nabije toekomst zeker ook onderzoeken.