Je bent hier: Home >> Jongeren >> Jonger dan 18 jaar >> RBL helpt

RBL helpt

Het RBL helpt jou

De RBL-consulent/leerplichtambtenaar wordt vaak gezien als iemand die straf uitdeelt omdat je niet naar school gaat. Het klopt dat wij dat wel eens doen, maar we besteden de meeste tijd aan het helpen van leerlingen die problemen hebben. Meestal zijn dat problemen op school. Die kunnen komen doordat je een verkeerde schoolkeuze hebt gemaakt, doordat je ziek bent of je ziek voelt, doordat je moeilijkheden hebt met de leraren, doordat je thuis problemen hebt waardoor het op school niet goed meer gaat, enz. Vaak ziet de school dat het niet goed gaat en probeert je te helpen. Het RBL krijgt meestal een vraag om hulp vanuit de school. Maar het gebeurt ook dat een ouder of een leerling om hulp vraagt. Bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met de school. Doordat de RBL-consulent/leerplichtambtenaar een belangrijke taak heeft op school, alle scholen goed kent en onafhankelijk is, kan deze heel goed bemiddelen. De RBL-consulent/leerplichtambtenaar kan ook een school om uitleg vragen en deze erop wijzen dat er iets rechtgezet moet worden.

Dus heb je hulp of advies nodig, dan kun je ons altijd bellen of mailen.
Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het meld-/hulpformulier.