Je bent hier: Home >> Jongeren >> Jonger dan 18 jaar >> Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Zelf verantwoordelijk

In het Voortgezet onderwijs en op het Middelbaar Beroepsonderwijs moet je iedere schooldag aanwezig zijn. Je moet op tijd komen en alle lessen volgen. Je bent hiervoor samen met je ouders verantwoordelijk. Zorg dat je zelf je zaken op orde hebt: spijbel niet, blijf niet thuis, ga niet op straat hangen en zorg dat je je lesrooster kent. Voorkom dat je uit de klas gehaald wordt of bij de RBL-consulent/leerplichtambtenaar moet komen.

Niet op je plek?

Het kan gebeuren dat je niet op de juiste plek zit. Je voelt je niet op je gemak op school, je volgt niet het juiste soort onderwijs, je wordt gepest of je vindt het te ver weg. Welk probleem je ook hebt, ga niet spijbelen, maar zoek hulp. Ook als de oorzaak buiten de school ligt. Schakel je ouders of je mentor in. Je kunt ook advies vragen aan de RBL-consulent/leerplichtambtenaar, maar voorkom dat die moet ingrijpen als het te laat is en dingen uit de hand zijn gelopen.