Je bent hier: Home >> Jongeren >> Jonger dan 18 jaar >> Wat zijn de maatregelen?

Wat zijn de maatregelen?

Spijbelen en/of te laat komen...naar Bureau HALT

Een gemiste les is een gemiste kans. Wanneer je spijbelt of te laat komt, loop je een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan. Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds vroeger aangepakt. Als beginnende spijbelaar of als je te laat op school komt kan je van het RBL een verwijzing krijgen naar Bureau Halt waar je een Halt-traject moet volgen. Hierbij worden je ouders nauw betrokken. Bij het Halt-traject hoort onder andere een leeropdracht en het aanbieden van een persoonlijk excuus. Wanneer dit traject niet positief wordt afgerond maakt de RBL-consulent/leerplichtambtenaar alsnog een proces-verbaal op. Een leerling kan maar één keer door het RBL naar bureau Halt worden gestuurd. 

Meer informatie vind je op de website van Halt.

Proces-verbaal

Ga je ook na gesprekken of een HALT-straf niet naar school, dan maakt de RBL-consulent/leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Dit wordt verstuurd naar de Officier van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt waarom je niet naar school gaat. Daarna volgt een oproep voor een zitting bij de kantonrechter waarbij ook je ouder(s)/verzorger(s) aanwezig moet(en) zijn. De kantonrechter kan een taakstraf (werkstraf), een leerstraf of een boete opleggen. Daarnaast kan ook een maatregel worden opgelegd van ‘Hulp en steun’ onder begeleiding van Jeugdreclassering.