Je bent hier: Home >> RBL

RBL

Het RBL houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet voor kinderen en jongeren tot 16 jaar en de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar. Tevens is het RBL verantwoordelijk voor de uitvoering van de 'Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten'.

Het RBL zet zich ook in om voortijdig schoolverlaten onder jongeren zo veel als mogelijk te voorkomen door jongeren tot 23 jaar te stimuleren een startkwalificatie te behalen en ze daarin te begeleiden als dat nodig is of gewenst.

Op de pagina Vestigingen is te zien waar de Regionale Bureaus voor Leerlingzaken in Zeeland zich bevinden.